Chcem ponúkať nehnuteľnosť na retailbooku
Wait
Wait
Wait
Wait
Chcem ponuku nehnuteľností na mieru
Wait
Wait
Wait
Wait
Vitajte v najširšej ponuke novostavieb z Bratislavy
a okolia na jednom mieste.
  • ZDARMA pre Vás pripravíme ponuku na mieru podľa Vašich požiadaviek a  prevedieme Vás všetkými nehnuteľnosťami.
  • CENY sú u nás rovnaké ako u developerov Vy neplatíte žiadnu províziu.
Budeme radi ak využijete naše skúsenosti a profesionálne služby.
Team GRAVITAS.

Služby

Služby pre developerov

Obsadzovanie obchodných plôch

Ponúkame služby agenta pri vyhľadávaní nájomcov/kupujúcich pre existujúce ako aj pripravované projekty. Poskytujeme komplexné riešenie, teda prípravu budúceho tenant mixu a následné oslovovanie potenciálnych klientov v súlade s pripraveným konceptom. Pre existujúce projekty vyhľadáme nájomcov, ktorí vhodne doplnia súčasný tenant mix respektíve nahradia odchádzajúcih nájomcov.

Remodeling

Pre projekty, ktoré nevykazujú požadované výsledky ponúkame možnosť odhalenia problému a v prípade potreby remodeling konceptu strediska ďalej potom prípadné doplnenie tenant mixu na požadovanú úroveň.

Report  trhu

Na základe našich poznatkov, ako aj údajov od partnerov pravidelne spracúvame reporty trhu nehnuteľností, podľa jednotlivých segmentov. Tieto reporty sú pre našich klientov cenným podkladom pre súčasné, ako aj budúce rozhodnutia. Základnú verziu získava klient zdarma a pre partnerov ponúkame rozsiahle verzie za zvýhodnených podmienok.

Property valuation/ SWOT analyza

Ohodnotenie nehnuteľnosti a analýza silných a slabých stránok sú základom pre strategické rozhodnutia či už pri predaji, obsadzovaní ale napríklad aj marketingu pre každú nehnuteľnosť. Ohodnocovaniu nehnuteľností a SWOT analýze prikladáme veľkú dôležitosť.

Benchmark

Poznanie konkurencie je pre každého investora jednou z podstatných informácií. Preto je dôležité poznať trh a ostatných súťažiacich na ňom.

Poradenstvo vo všetkých fázach projektu

Z hľadiska životného cyklu vidíme tieto hlavné fázy životného cyklu projektu:

-          Prípravná fáza – pomáhame našim klientom pri orientácii na trhu, pripravujeme koncept pre danú nehnuteľnosť od poradenstva s optimalizáciou výmer a usporiadania plôch až po koncept marketingu. Už v prípravnej fáze vieme osloviť kľúčových nájomcov, čo odpovie na základné otázky ohľadne relevantnosti realizácie daného projektu. Vzhľadom k tomu, že tvoríme vlastné reporty trhu a pravidelne komunikujeme s nájomcami vieme dobre odhaliť diery na trhu a upozorniť na ne pri príprave nových projektov.

-          Fáza realizácia – v tejto fáze je našou hlavnou úlohou nájsť ku kľúčovým nájomcom ostatných nájomcov a zabezpečiť čo najvyššie percento obsadenosti projektu.

-          Fáza „života“ projektu – je to fáza, kedy je už projekt v prevádzke. V tejto fáze pomáhame pri marketingovej stratégii, komunikácii s nájomcami a prípadným remodelingom.

Poradenstvo a zastupovanie pri predaji projektu fondu resp. inému investorovi

V prípade, že investor realizuje svoj zámer špekulatívne je jeho cieľom v konečnej fáze projekt predať. V tomto prípade zabezpečujeme stanovenie hodnoty projektu a výber spôsobov jeho predaja a oslovenie konkrétnych potenciálnych kupcov. V prípade, že na projekte spolupracujeme už pri predchádzajúcich fázach zabezpečujeme nastavenie zmluvných podmienok s nájomcami tak, aby vyhovovali požiadavkám inštutucionálneho investora a tým bol dosiahnutý najvyšší možný výnos.

Inzercia na  našich portáloch

Internetové portály spoločnosti GRAVITAS a. s. vykazujú veľmi slušnú návštevnosť zo strany laickej ako aj registrovanej odbornej verejnosti a umiestnenie ponuky ako aj bannera na našich stránkach vie zaujať širokú masu ľudí.

 


Rača Centrum