Chcem ponúkať nehnuteľnosť na retailbooku
Wait
Wait
Wait
Wait
Chcem ponuku nehnuteľností na mieru
Wait
Wait
Wait
Wait
Vitajte v najširšej ponuke novostavieb z Bratislavy
a okolia na jednom mieste.
  • ZDARMA pre Vás pripravíme ponuku na mieru podľa Vašich požiadaviek a  prevedieme Vás všetkými nehnuteľnosťami.
  • CENY sú u nás rovnaké ako u developerov Vy neplatíte žiadnu províziu.
Budeme radi ak využijete naše skúsenosti a profesionálne služby.
Team GRAVITAS.

Služby

Služby pre nájomcov

Report  trhu

Na základe našich poznatkov, ako aj údajov od partnerov pravidelne spracúvame reporty trhu nehnuteľností, podľa jednotlivých segmentov. Tieto reporty sú pre našich klientov cenným podkladom pre súčasné, ako aj budúce rozhodnutia a pomáhajú sa im zorientovať na trhu.

Ponuka podľa požiadaviek

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pomáhame mu pri identifikácii vlastných potrieb keďže je mnoho ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie,  považujeme za potrebné dôsledne analyzovať potreby klientov.

Vyhľadanie vhodného priestoru

Na základe presne stanoveného a klientom odsúhlaseného profilu mu vieme selektívne vyhľadať a ponúknuť nehnuteľnosť, ktorá presne spĺňa jeho požiadavky.

Zastupovanie pri rokovaní o zmluvných podmienkach

Naše skúsenosti pracujú pre klientov. V prípade zastupovania záujemcu pri vyhľadávaní poskytujeme naše skúsenosti a prehľad z trhu v jeho prospech, aby sme mu pomohli dosiahnuť čo najlepšie finančné i nefinančné podmienky pri získaní vhodného nájmu resp. kúpy nehnuteľnosti.

Konzultácie počas plynutia nájomnej zmluvy,  vyrokovanie zmeny podmienok NZ

Najmä pri nájomných zmluvách na dlhšie obdobie môžu nastať počas doby nájmu na strane nájomcu alebo na trhu zmeny. V prípade, že spoločne usúdime, že sú aplikovateľné pomáhame klientom realizovať prípadnú zmenu súčasného kontraktu.

Registrácia

Klienti, ktorí sa na našich stránkach zaregistrujú dostávajú reporty z trhu automaticky v pravidelných intervaloch. Takisto je tu možnosť nastavenia vlastného profilu a automatického zasielania ponúk, ktoré vyhovujú kritériám klienta.

Rača Centrum